MENU GŁÓWNE

KURSY WALUT NBP

USD4,1772
EUR4,4385
CHF4,1120
GBP5,2701
CZK0,1642
SEK0,4572


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates


System bankowości elektronicznej I-BankBank Spółdzielczy w Trzebielu oferuje swoim Klientom bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku poprzez Internet – I-Bank. Usługa ta umożliwia osobom prywatnym, firmom i instytucjom dostęp do swoich rachunków za pomocą przeglądarki internetowej przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie
 

I-Bank to aplikacja internetowa zapewniająca Użytkownikowi stały dostęp do wszelkich informacji o stanie wolnych środków na rachunku oraz składania dyspozycji z rachunków bankowych. Narzędzie to jest na tyle funkcjonalne a zarazem proste w obsłudze, że nawet osoby korzystające pierwszy raz z bankowości elektronicznej w pełni skorzystają z jego możliwości.


Funkcjonalność

W ramach systemu I-Bank Użytkownik ma możliwość uzyskiwania następujących informacji o rachunku:

1)       aktualnych informacji o saldzie i obrotach,

2)       informacji o wolnych środkach,

3)       historii operacji za wybrany okres.

W ramach systemu I-Bank Użytkownik ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

1)       tworzenia wzorców zleceń,

2)       przekazania przelewu do realizacji, również z datą przyszłą,

3)       definiowanie zleceń stałych,

4)       zmiany hasła głównego,

5)       zmiany kodu PIN,

6)       drukowania wyciągów bankowych.


Bezpieczeństwo

W ramach systemu I-Bank, Bank gwarantuje maksimum bezpieczeństwa i poufności.

Po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie usług bankowości internetowej I-BANK Bank udostępnia Użytkownikowi system identyfikacji służący do uwierzytelniania zleceń płatniczych, tj. identyfikator, hasło i klucz.

Wszystkie transakcje dokonywane w systemie I-BANK opatrywane są podpisem cyfrowym klienta. Podpis elektroniczny generowany jest z przeznaczeniem dla konkretnej osoby, uprawnionej do dysponowania określonym rachunkiem bankowym.

Autoryzacja transakcji w systemie I-BANK jest obsługiwana dwojako:

1)       dla osoby prywatnej, czyli do obsługi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wydawany jest nośnik wymienny - pendrive, na którym zapisany jest elektroniczny podpis klienta,

2)       firmy i instytucje, czyli posiadacze rachunków bieżących otrzymują z Banku klucz sprzętowy, na którym zapisany jest podpis elektroniczny,

w obydwu przypadkach do autoryzacji transakcji wymagana jest obecność w komputerze pendrive lub klucza sprzętowego oraz potwierdzenie podpisu kodem PIN.

Pierwsza autoryzacja dokonywana jest przez system przy logowaniu do systemu bankowości internetowej Banku.

Ponadto, w celu zapewniania poufności i bezpieczeństwa w systemie I-Bank transmisja danych jest zabezpieczona silnym szyfrowaniem SSL/TLS. Do szyfrowania transmisji są używane klucze o długości 128 bitów. Dodatkowo każde zlecenie klienta jest podpisane jego prywatnym kluczem cyfrowym. Do podpisu zastosowano silny algorytm DSA z kluczem o długości 1024 bity.

Dla potwierdzenia tożsamości serwera dla domeny https://ibank.bstrzebiel.pl/  wskazującej strone logowania do stystemu I-Bank wystawiony jest certyfikat przez Zaufanego Głównego Wystawcę Certyfikatów Thawte .

 

zalecenia bezpieczeństwa dla klientów


Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z usługi I-Bank jest posiadanie komputera klasy PC z przeglądarką internetową i obsługującą 128-bitowy protokół SSL. Proponowane ustawienie rozdzielczości ekranu na 1024x768.

Wydanie środków dostępu następuje po podpisaniu umowy.


Opłaty i prowizje

Opłaty związane z korzystaniem z usługi I-BANK dostępne są w zakładce opłaty/oprocentowanie


I-Bank przeznaczony jest dla osób, które cenią sobie wygodę, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy.