Bezpieczeństwo

Przy projektowaniu i budowie Systemu wykorzystaliśmy najnowsze rozwiązania, które zapewniają nie tylko wygodę i oszczędności ale i bezpieczeństwo. System bezpieczeństwa tworzymy wspólnie z Państwem. Poniżej wskazujemy elementy tego systemu gwarantowane przez Bank, w dalszej części przedstawiamy katalog zasad bezpieczeństwa – zalecenia do stosowania przez Użytkowników usługi.

Szyfrowa transmisja danych
Stosujemy szyfrowane automatyczne zabezpieczenie protokołem Secure Socket Layer (SSL) wykorzystującym klucz o długości 256 bitów. Zapewnia on poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między Klientem a Bankiem. Zastosowanie tej metody zapewnia całkowitą poufność operacji finansowych. W czasie korzystania z bezpiecznego protokołu adres strony internetowej zaczyna się od https://.

Uwierzytelnienie
Uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie tożsamości użytkownika i jego prawa dostępu do konta za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Oparte jest na czymś CO ZNASZ (identyfikator i hasło, PIN, kod SMS) oraz na tym CO MASZ (klucz sprzętowy, Kod SMS, Link SMS).

Rejestracja aktywności
Ze względów bezpieczeństwa wszelkie ślady aktywności na koncie są rejestrowane.

Automatyczne wylogowanie
Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczne wylogowanie Użytkownika z usługi w sytuacji stwierdzenia braku jego aktywności na koncie. W takim przypadku wystarczy zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę oraz ponownie zalogować się.

Blokada konta
W przypadku trzech błędnych prób zalogowania się do Systemu Bankowości Elektronicznej I-BANK następuje automatyczna blokada konta danego Użytkownika, która chroni konto przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu odblokowania konta należy skontaktować się z Doradcą Call Center pod numerem infolinii 68-363-09-00 (w godzinach pracy Banku). Odblokowanie konta może wiązać się z potrzebą osobistej wizyty w placówce Banku.

Zastrzeżenie środków dostępu
W przypadku zagubienia, kradzieży klucza sprzętowego, kodów dostępu, a także utraty telefonu komórkowego należy dokonać natychmiastowej blokady konta przez kilkukrotne (minimum 4) wpisanie nieprawidłowego hasła podczas logowania oraz niezwłocznie zgłosić ich zastrzeżenie:
-w dni robocze w godzinach pracy Banku w placówce Bankowej lub telefonicznie pod numerem 68-363-09-00,
 

Należy również pamiętać, by w przypadku zmiany numeru telefonu, na które przesyłane są Hasła jednorazowe SMS, zgłosić ten fakt do Banku.

Zasady ustanawiania haseł
Składa się z 4 do 16 znaków (same cyfry bądź minimum jedna cyfra i litery)
Małe i duże litery są rozróżniane
Nie należy stosować polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ć, ę, ł, ń, ś, ó, ż, ź)
Nie należy stosować znaków specjalnych tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli, np. @,#,$,%,&,*,!
 

Logowanie do Systemu Bankowości Elektronicznej – WWW
Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji zalecane jest korzystanie z jednej z wymienionych przeglądarek (w wersjach minimalnych bądź wyższych):

 • Mozilla Firefox (wersja minimalna 36.x)
 • Internet Explorer (wersja minimalna 8.x)
 • Google Chrome

Systematycznie należy czyścić cache przeglądarki:

Tymczasowe pliki internetowe - Pliki Cookie

 • Podczas wprowadzania identyfikatora i hasła nie wolno zezwalać na zapamiętywanie haseł przez przeglądarkę
 • Nigdy nie należy używać wyszukiwarek do znalezienia strony logowania Banku. Należy samodzielnie wprowadzać jej adres lub logować się bezpośrednio ze strony Systemu Bankowości Elektronicznej IBANK www.bstrzebiel.pl
 • Nigdy nie należy logować się przez adres lub link przysłany w wiadomości przez inną osobę nawet jeśli adres strony jest prawidłowy może prowadzić do fałszywych witryn
 • Przed zalogowaniem się na konto należy sprawdzić, czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane. Adres strony musi zaczynać się od https://, natomiast na stronie internetowej musi być widoczny symbol zamkniętej kłódki
 • By sprawdzić, czy strona jest autentyczna można kliknąć na kłódkę, aby zobaczyć, czy certyfikat cyfrowy został wydany na Bank oraz czy jest wystawiony z aktualną datą wystawienia
 • Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub certyfikat jest nieprawidłowo wystawiony należy przerwać logowanie i niezwłocznie skontaktować się z Bankiem
 • Jeśli przy logowaniu pojawi się nietypowy komunikat lub prośba o podanie danych osobowych lub haseł lub ich aktualizację należy przerwać logowanie i skontaktować się niezwłocznie z Bankiem
 • Podczas logowania wpisuje się identyfikator i hasło (w przypadku autoryzacji kluczem sprzętowym dodatkowo kod PIN). Należy pamiętać, iż Bank podczas logowania i użytkowania systemu nigdy nie prosi Klienta o udzielanie informacji na temat danych osobowych, haseł, PIN-ów, numerów lub modeli telefonów. Jeżeli podczas logowania nastąpi prośba o podanie którychkolwiek z tych danych, należy taką stronę niezwłocznie opuścić i powiadomić Bank.
 • Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieprawidłowość podczas logowania lub wystąpią problemy techniczne związane z obsługą aplikacji należy skontaktować się niezwłocznie z Bankiem pod numerem 68-363-09-00
   

Korzystanie Systemu Bankowości Elektronicznej - WWW

 • Po zalogowaniu się do Systemu nie należy zostawiać komputera bez opieki
 • Korzystając z Systemu powinno się używać tylko jednego okna przeglądarki internetowej, natomiast kończyć pracę należy poprzez użycie polecenia Koniec Pracy.
 • Należy co jakiś czas zmieniać hasła stałe i chronić je przed osobami trzecimi, proponujemy zmianę hasła co miesiąc
 • Podczas korzystania z Systemu nie należy używać klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. Wstecz, Dalej, Odśwież), system posiada własne klawisze, które umożliwiają sprawne poruszanie się w ramach strony
 • Jeżeli połączenie z serwisem transakcyjnym zostanie zerwane, należy ponownie zalogować się i sprawdzić, czy system zapamiętał ostatnie zlecenie
 • Należy aktualizować system operacyjny i istotne dla jego funkcjonowania aplikacje np. przeglądarki internetowe, oprogramowanie JAVA
 • Należy stosować legalne i często aktualizowane oprogramowanie antywirusowe
 • Należy używać aplikacji typu firewall i systemu wykrywania intruzów - blokujących niepożądane połączenia komputera z Internetem
 • Nie należy korzystać z Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank w miejscach ogólnie dostępnych np. kawiarenkach internetowych, publiczne hotspoty
   

Korzystanie z Systemu Bankowości Elektronicznej - CallCenter

 • Należy pamiętać, że przed podaniem jakiejkolwiek poufnej informacji dotyczącej rachunku Bank powinien uwierzytelnić osobę dzwoniącą
 • Należy pamiętać, że uzyskanie informacji o ofercie Banku lub połączenie z Doradcą Call Center nie wymaga wprowadzania Numeru Identyfikacyjnego Klienta (NIK-u) ani żadnego telekodu
   

Korzystanie z Systemu Bankowości Elektronicznej - SMS

 • Nigdy nie należy wysyłać wiadomości SMS zawierających kody dostępu (Identyfikator ID, hasło, PIN) na żadne numery telefonów. Bank nie prosi o takie informacje.
Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

 • amron.png
 • bfg.gif
 • bp grupa.gif
 • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
 • logo_kir1.jpg
 • mastercard.jpeg
 • moneygram.gif
 • NBP.jpeg
 • Novum.png
 • soz_tabliczka2.jpg
 • visa.gif
 • zwiazek-bankw-polskich.jpeg
© 2019 Bank Spółdzielczy w Trzebielu