Usługa SMS Saldo

Bank Spółdzielczy w Trzebielu udostępnił swoim Klientom usługę SMS

Usługa SMS polega na automatycznym przesyłaniu na telefon komórkowy posiadacza rachunku komunikatu SMS informującego o wolnych środkach na rachunku oraz kwotach trzech ostatnich transakcji. Przez wolne środki rozumie się środki pieniężne płatne na każde żądanie, powiększone o środki z tytułu udzielonego kredytu w rachunku.

Informacja przekazywana jest w sposób zapewniający zachowanie poufności.

Wymaganiem technicznym do odbioru usługi jest telefon komórkowy posiadający funkcję odbioru komunikatu SMS.

Warunkiem proceduralnym korzystania z usługi SMS jest posiadanie lub założenie w Banku rachunku oraz złożenie pisemnej dyspozycji uaktywnienia usługi SMS.

Bank pozostawia Klientowi do wyboru jeden z czterech wariantów realizacji usługi SMS:

1.Wysłanie powiadomienia SMS raz dziennie w dni robocze;

2.Wysłanie powiadomienia SMS po każdej zmianie salda;

3.Wysłanie powiadomienia SMS po zmianie salda raz dziennie;

4.Wysłanie powiadomienia SMS w odpowiedzi na zapytanie „S” skierowane na numer: +48 695 377 806 (nie wysyłanie powiadomienia SMS automatycznie);

przy czym w pierwszym i trzecim wariancie Klient określa dodatkowo godzinę, o której komunikat SMS ma zostać wysłany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Placówkach Banku lub pod numerami telefonów (68) 363 09 07 lub (68) 363 09 15.


UWAGA Klienci korzystający z kart visa classic debetowa lub visa business debetowa !!!

Po otrzymaniu komunikatu SMS wysokość wolnych środków na rachunku będzie uwzględniała blokady z tytułu ewentualnych transakcji dokonanych w/w kartami, jednak informacja o samych transakcjach zostanie przesłana z chwilą faktycznego obciążenia rachunku.

 

 

Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

 • amron.png
 • bfg.gif
 • bp grupa.gif
 • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
 • logo_kir1.jpg
 • mastercard.jpeg
 • moneygram.gif
 • NBP.jpeg
 • Novum.png
 • soz_tabliczka2.jpg
 • visa.gif
 • zwiazek-bankw-polskich.jpeg
© 2019 Bank Spółdzielczy w Trzebielu