Wymiana modułu Bankowość Elektronicznej

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług drogą elektroniczną, zwiększenie funkcjonalności oraz rozszerzenie katalogu produktów dostępnych w systemie bankowości elektronicznej (np. przelewy dewizowe, elektroniczne zakładanie lokat, współpraca z systemami księgowymi klientów) z dniem 1 lipca 2018 r. następuje wymiana modułu Bankowość Elektroniczna. Uwzględniając względy bezpieczeństwa, Bank wprowadza system autoryzacji transakcji poprzez każdorazowe generowanie kodu SMS przesyłanego na wskazany przez klienta nr telefonu komórkowego.

Zarząd Banku zwraca się o PILNY tj. do dnia 22 czerwca 2018 r. kontakt z palcówkami naszego Banku Klientów korzystających z bankowości internetowej stosujących klucze do autoryzacji transakcji w celu potwierdzenia wyboru autoryzacji transakcji poprzez SMS oraz

uaktualnienie danych - numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane kody potwierdzające transakcję

W przypadku Klientów, wykorzystujących powiązane potwierdzania transakcji (podwójne podpisy) od dnia 1 lipca 2018 r. będzie istniała możliwość autoryzacji transakcji w systemie bankowości elektronicznej poprzez komunikaty SMS, również na zasadzie wiązania.

Bank informuje, że zastosowana metoda autoryzacji poprzez kody SMS jest formą bezpieczniejszą, bardziej funkcjonalną i mobilną. W przypadku osób decydujących się na stosowanie dotychczasowej metody klucza, Bank przygotuje nowe klucze uwierzytelniające oraz skieruje do Państwa swojego przedstawiciela w celu instalacji programu uwierzytelniającego. Informujemy również, że w przypadku wyboru tokenów jako formy autoryzacji, potwierdzanie transakcji może następować jedynie z komputera, na którym zainstalowana zostanie aplikacja klucza uwierzytelniającego. Natomiast w przypadku wyboru SMS-a jako formy potwierdzania transakcji, autoryzacja następuje z dowolnego komputera i miejsca pobytu osoby potwierdzającej oraz wersji mobilnej bankowości na smartfonach i telefonach komórkowych.

Informujemy jednocześnie, że w związku ze zmianą sposoby autoryzacji, do końca 2018 r. od Klientów stosujących do dnia wymiany systemu klucze, nie będzie pobierana prowizja za komunikaty SMS.

Niezależnie od wybranej formy autoryzacji login i hasło dotychczas przez Państwa stosowane od dnia wymiany modułu Bankowość Elektroniczna tj. 1 lipca 2018 r. nie ulegają zmianie.

 

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebielu