Walne zgromadzenie

Bank Spółdzielczy w Trzebielu informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019r., przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, została ogłoszona przerwa do 1 lipca 2019r. godz. 17:00. Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w Sali Gimnastycznej przy ul. 11 Listopada 33 w Żarach (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach).