„Szanowni Klienci Banku Spółdzielczego Trzebielu,

Uwzględniając zmiany w ofercie produktowej Banku Spółdzielczego w Trzebielu wynikające z wprowadzenia oprocentowanych rachunków oszczędnościowych JUNIOR-13, JUNIOR+13 oraz rachunku oszczędnościowego dla osób fizycznych, Bank Spółdzielczy w Trzebielu zawiadamia, iż od dnia 26 sierpnia 2019r. wprowadza się zmiany w Rozdziale I „Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Trzebielu“.

„Szanowni Klienci Banku Spółdzielczego Trzebielu,

 

Uwzględniając zmiany przepisów prawa a w szczególności Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011r., Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017r. a także obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego powszechnie RODO, czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, jak również modyfikacja produktów kredytowych poprzez wydłużenie okresu kredytowania z 5 do 8 lat dla detalicznych ekspozycji kredytowych oraz z 15 do 20 lat dla ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipoteką a także zmiana stawki oprocentowania kredytu hipotecznego, Bank Spółdzielczy w Trzebielu wprowadza z dniem 24 czerwca 2019r. nowy:

 

 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym Banku Spółdzielczego w Trzebielu“,
 2. Regulamin kredytu gotówkowego Banku Spółdzielczego w Trzebielu"

oraz dokonuje zmiany w:

 1. Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Trzebielu“

 

W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu zgodnie z trybem określonym w Umowie kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.“

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu od 05 maja 2019r. zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banuk Spółdzielczym w Trzebielu.

Modyfikacje dokonane w ww. regulacji spowodowane są koniecznością dostosowania działalności Banku do zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 5 lipca 2018 o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której w Polsce wdrażana jest unijna dyrektywa PSD2 (Payment Service Directive).

Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia UR, uznaje się że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu.

W przypadku niezaakceptowania przez Posiadacza rachunku zmian Regulaminu, Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu UR, która ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia.

Bank Spółdzielczy w Trzebielu informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2019r., przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, została ogłoszona przerwa do 1 lipca 2019r. godz. 17:00. Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane w Sali Gimnastycznej przy ul. 11 Listopada 33 w Żarach (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach).

Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

 • amron.png
 • bfg.gif
 • bp grupa.gif
 • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
 • logo_kir1.jpg
 • mastercard.jpeg
 • moneygram.gif
 • NBP.jpeg
 • Novum.png
 • soz_tabliczka2.jpg
 • visa.gif
 • zwiazek-bankw-polskich.jpeg
© 2019 Bank Spółdzielczy w Trzebielu