Raport dostępności API PSD2 i bankowości internetowej