FATCA

FATCA w banku spółdzielczym

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - to amerykańska regulacja prawna o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwalona 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).

Celem regulacji jest m.in.: zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji, umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych oraz ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.


Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej IGA).


Natomiast podstawy prawne do realizacji obowiązków wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 9.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa weszła w życie 1.12.2015 r.


Na gruncie powyższych aktów prawnych, polskie instytucje finansowe (takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze, itp.) zobowiązane są do identyfikacji i weryfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) informacji o tych rachunkach.


Bank Spółdzielczy w Trzebielu informuje, iż posiada status Współpracującej Zagranicznej Instytucji Finansowej - Bank Lokalny, w rozumieniu Umowy z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych (IGA).  

Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

 

 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

 • amron.png
 • bfg.gif
 • bp grupa.gif
 • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
 • logo_kir1.jpg
 • mastercard.jpeg
 • moneygram.gif
 • NBP.jpeg
 • Novum.png
 • soz_tabliczka2.jpg
 • visa.gif
 • zwiazek-bankw-polskich.jpeg
© 2019 Bank Spółdzielczy w Trzebielu