TABELA OPROCENTOWANIA KLIENCI INSTYTUCJONALINI

TAB. 1   Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych.

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

PLN

EUR

USD

1.

Rachunek rozliczeniowy bieżący / pomocniczy

0,00 %

0,00 %

0,00 %

TAB. 2  Rachunki lokat terminowych w złotych w walutach wymienialnych

Stawki obowiązujące dla lokat otwartych i/lub odnowionych od dnia 10 sierpnia 2017 r (włącznie)

L.p.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

PLN

EUR

USD

2.

Rachunki lokat terminowych

 

1-miesięczne

0,40 %

0,01%

0,10%

 

3-miesięczne

0,50 %

0,01%

0,20%

 

6-miesięczne

0,60 %

0,01%

0,30%

 

12 miesięczne

0,70 %

0,01%

0,40%

TAB. 3            Kredyty dla klientów instytucjonalnych w złotych

L.p.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie

1.

Kredyt w rachunku bieżącym

10,00 %

2.

Kredyt inwestycyjny

Oprocentowanie niewykorzystanej kwoty kredytu inwestycyjnego wypłacanego w transzach (naliczane od dnia wypłaty pierwszej transzy)

9,00 %

2,50 %

3.

Kredyt obrotowy

 

do 12 miesięcy

9,00 %

 

powyżej 12 miesięcy

9,50 %

 

TAB. 4 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych.

L.p.

 

Oprocentowanie

1.

Zadłużenie przeterminowane dla kredytów udzielonych do dnia 31-12-2015r. (włącznie)

czterokrotności stopy lombardowej NBP
2. Zadłużenie przeterminowane dla kredytów udzielonych od dnia 01-01-2016r. (włącznie) dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie

 

Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

 • amron.png
 • bfg.gif
 • bp grupa.gif
 • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
 • logo_kir1.jpg
 • mastercard.jpeg
 • moneygram.gif
 • NBP.jpeg
 • Novum.png
 • soz_tabliczka2.jpg
 • visa.gif
 • zwiazek-bankw-polskich.jpeg
© 2019 Bank Spółdzielczy w Trzebielu