TABELA OPROCENTOWANIA - OSOBY PRYWATNE

TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, a’vista potwierdzone książeczką oszczędnościową, a’vista w walutach wymienialnych, SKO i wkłady na budownictwo mieszkaniowe

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

PLN

1.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

0,00 %

1a

Podstawowy Rachunek Płatniczy

0,00 %

1b

Rachunek oszczędnościowy,

0,50 %

1c

Rachunek oszczędnościowy JUNIOR-13,

0,50 %

1d

Rachunek oszczędnościowy JUNIOR +13,

0,50 %

2.

Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową (a’vista)

0,00 %

3.

Rachunek płatny na każde żądanie dla rad rodziców (a’vista)

0,00 %

4.

Rachunek dla Szkolnej Kasy Oszczędnościowej (książeczka SKO)

0,00 %

5.

Książeczki na budownictwo mieszkaniowe

UWAGA!!! Wycofane z oferty

0,00 %

6.

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie – walutowy (a’vista)

EUR

USD

0,00 %

0,0 %

TAB. 2 Rachunki lokat terminowych w złotych polskich oraz walutach wymienialnych

(oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym, obowiązuje od 24-07-2017r.)

Lp.

Rodzaj rachunku

Oprocentowanie

PLN

EUR

USD

1.

Lokata terminowa standardowa

   

 

1-miesięczne

0,90 %

0,10 %

0,10 %

 

3-miesięczne

1,00 %

0,20 %

0,20 %

 

6-miesięczne

1,40 %

0,25 %

0,40 %

 

12-miesięczne

1,60 %

0,30 %

0,55 %

 

24-miesięczne

1,80 %

-

-

 

36-miesięczne

2,00 %

-

-

2.

Lokata DOPŁATA

   

 

6-miesięczne

1,40 %

-

-

 

12-miesięczne

1,60 %

-

-

TAB. 3 Kredyty w złotych polskich

Lp.

Rodzaj kredytu

Oprocentowanie

1.

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

10,00%

2.

Kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne:

 

do 1 roku

9,00 %

 

powyżej 1 roku do 2 lat

10,00 %

 

powyżej 2 do 3 lat

10,00 %

 

powyżej 3 do 5 lat

10,00 %

3.

Kredyt hipoteczny

WIBOR 3m + marża 3,78*

TAB. 4 Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych w złotych.

L.p.

 

Oprocentowanie

1.

Zadłużenie przeterminowane dla kredytów udzielonych do dnia 31-12-2015r. (włącznie)

czterokrotności stopy lombardowej NBP

2. Zadłużenie przeterminowane dla kredytów udzielonych od dnia 01-01-2016r. (włącznie) dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie

 

*Stawka obowiązująca od 24 czerwca 2019r. Dla umów kredytowych zawartych do dnia 23 czerwca 2019r. stawka wynosi 8%.

 

Kalkulator kredytowy
Oblicz ratę kredytu 
Znajdź placówkę
Zlokalizuj nasze placówki
Złóż wniosek
 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIELU

Adres:
ul. Wrocławska 21 68-200 ŻARY
Telefon:
tel. (68) 363 09 00, fax (68) 363 09 14
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00 
kasy czynne od 8:00 do 15:40

KOD SWIFT: POLUPLPR

 • amron.png
 • bfg.gif
 • bp grupa.gif
 • concordia_Ubezpieczenia_Logotyp_poziom_CMYK.jpg
 • logo_kir1.jpg
 • mastercard.jpeg
 • moneygram.gif
 • NBP.jpeg
 • Novum.png
 • soz_tabliczka2.jpg
 • visa.gif
 • zwiazek-bankw-polskich.jpeg
© 2019 Bank Spółdzielczy w Trzebielu